Lietošanas noteikumi

Fotobankas/mikrostoka FotoRobs Lietošanas noteikumi un nosacījumi
Pēdējo reizi atjaunots: 2016 oktobris

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus. Šie noteikumi un nosacījumi ir juridisks līgums starp Jums un SIA "FotoRobs", Ja jūs izmantojat šo tīmekļa vietni Jūsu darba devēja uzdevumā - šis ir juridisks līgums starp Jums, Jūsu darba devēju un SIA "FotoRobs".

Šie lietošanas noteikumi attiecas uz SIA "FotoRobs" tīmekļa vietnes www.fotorobs.lv (turpmāk "Vietne") lietošanu.

Jebkura piekļuve šīs Vietnes saturam un tā izmantošana tiek piešķirta, akceptējot šos lietošanas noteikumus. Un šie lietošanas noteikumi ir pieņemti, izmantojot šo tīmekļa vietni. Ja šie noteikumi netiek pieņemti, Jums nevajadzētu izmantot www.fotorobs.lv

SIA "FotoRobs" patur tiesības pārskatīt un mainīt šos noteikumus jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem, un iespējamie labojumi Jums ir saistoši.

1. Īpašumtiesības uz šo vietni un tās saturu

Šī Vietne pieder SIA "FotoRobs". Ja nav norādīts citādi, viss saturs, kas ir pieejams tīmekļa vietnē, tostarp, bet ne tikai, teksti, attēli, video, grafikas, dati, ilustrācijas un skaņu saturs (turpmāk "Saturs") pieder SIA "FotoRobs" vai tā licences devējiem, vai tā trešās puses satura partneriem.

2. Likumdošana

SIA "FotoRobs" ir reģistrēts un darbojas no Latvijas. Un šo līgumu regulē Latvijas Republikas likumdošana. Šis līgums netiek reglamentēts ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par līgumiem attiecībā uz preču starptautisko tirdzniecību, kuras piemērošana ir skaidri izslēgta.

Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp SIA "FotoRobs" un Jums, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

3. Reģistrācija / Kontaktinformācija

SIA "FotoRobs" ir reģistrēts oficiālajā Latvijas uzņēmumu reģistrā: "Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrs".
Oficiālā uzņēmumu datubāze: http://company.lursoft.lv/fotorobs/40003628296

Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003628296

Uzņēmuma Juridiskā adrese:
SIA "FotoRobs"
Ausmas iela 22-3, Rīga, LV-1006, Latvija

Uzņēmuma Faktiskā adrese:
SIA "FotoRobs"
Krišjāņa Barona iela 79, Rīga, LV-1001, Latvija

Elektroniskais pasts: roberts@fotorobs.lv
Tālrunis: +37167270601

4. Konfidencialitāte

Jebkura konfidenciāla informācija, ko Jūs esat ieguvis kā piegādātājs (t.i., ja augšupielādējot datu failu/s saskaņā ar www.fotorobs.lv Augšupielādes nolīgumu) vai kā pircējs (t.i., iegādājoties datu failu/s, atbilstoši www.fotorobs.lv Satura Licences līgumam), tai skaitā, cena, mārketinga, tehniskā un cita konfidenciāla informācija, ir uzskatāma par konfidenciālu. Jūs atzīstat, ka šāda konfidenciāla informācija var ietvert vērtīgus tirdzniecības noslēpumus saistībā ar SIA "FotoRobs" un Jūs piekrītat saglabāt konfidencialitāti.

5. Konfidencialitātes politika

SIA "FotoRobs" ir apņēmusies aizsargāt jūsu privātumu. Lūdzu, skatiet SIA "FotoRobs" Privātuma politiku, lai iegūtu sīkāku informāciju.

SIA "FotoRobs" Privātuma politika attiecas šīs Vietnes izmantošanu.

6. Preču zīmes

Preču zīmes, pakalpojumu zīmes, dizaini un logotipi (turpmāk "Preču zīmes"), kas ievietotas Vietnē ir reģistrētas un nereģistrētas SIA "FotoRobs" preču zīmes.

Visas citas preču zīmes, reģistrētās preču zīmes, produktu nosaukumi, uzņēmumu nosaukumi vai logotipi, kas minēti Vietnē un/vai redzami attēlos vai video, ir attiecīgo īpašnieku īpašums.

7. Autortiesību / Intelektuālā īpašuma tiesības

Viss saturs un Vietnes funkcionalitāte, tostarp, bet ne tikai, teksti, logotipi, attēli, video, grafikas, dati, ilustrācijas, skaņas un ikonas un to apvienojumi, ir SIA "FotoRobs" vai augšupielāžu piegādātāju ekskluzīvs īpašums un ir aizsargāts ar Latvijas un starptautisko autortiesību likumiem, preču zīmēm un citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Visas tiesības, kas nav īpaši piešķirtas, ir rezervētas.

8. Autortiesību tiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības

SIA "FotoRobs" aizliedz publicēt jebkādu informāciju, kas aizskar vai pārkāpj jebkuras personas vai organizācijas autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp tiesības uz privātumu un publicitāti). Ja uzskatāt, ka jebkādā Vietnes saturā ir pārkāptas Jūsu intelektuālā īpašuma tiesības (vai šādas tiesības, ka esat atbildīgi par to izpildi), lūdzu, rakstiet paziņojumu uz SIA "FotoRobs" adresi, kas norādīta "13. Uzziņas" sadaļā, paziņojumā norādot:

8.1. ar autortiesībām aizsargāto darbu identifikāciju un/vai intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma apgalvojumu;
8.2. iespējams, nelikumīga materiāla Vietnē identifikāciju, kas ir pieprasīts izņemt;
8.3. Jūsu vārdu, adresi un tālruņa numuru, un e-pasta adresi, ja tāda ir pieejama;
8.4. apgalvojumu, ka Jums ir labticīga pārliecība, ka ar autortiesībām aizsargātā darba un/vai intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanu nav atļāvis īpašnieks vai tā pārstāvis, vai tiesību akti;
8.5. apgalvojumu, ka informācija paziņojumā ir precīza, un, saskaņā ar sodu par nepatiesas liecības sniegšanu, kā parakstītājs par tiesībām, kas ir pārkāptas, esat pilnvarots rīkoties īpašnieka vārdā;
8.6. intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieka vai pilnvarotā, kas īpašnieka vārdā aizstāv tiesību pārkāpumu, paraksts.

SIA "FotoRobs", saņemot šādu paziņojumu un pārbaudot tā atbilstību tiesību pārkāpumam, likvidēs saturu, kas pārkāpj autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības, saskaņā ar Latvijas vai starptautiskajām tiesībām.

9. Autortiesību pārkāpumu politika

SIA "FotoRobs" atbilstošos apstākļos un pēc SIA "FotoRobs" ieskatiem, bez brīdinājuma dzēsīs to kontu turētājus, kas pārkāpj SIA "FotoRobs" vai jebkuru trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības.

10. Vietnes nelikumīga izmantošana

Ja vien to neatļauj SIA "FotoRobs", Jūs nedrīkstat (Aizlieguma saraksts):

10.1. Darbināt jebkādu programmatūru vai jebkādu citu automātisku ierīci, algoritmu vai tehnoloģiju, lai "ielīstu", "taustītu", "nokasītu" ("crawl", "spider", "scrape"), zondētu failus, meklētu vai uzraudzītu Vietni un/vai pārsūtītu vai kopētu Saturu vai saistīto informāciju.
10.2. "Uzlauzt" vai pārkāpt Vietnes ierobežojumus, vai ar citām metodēm apiet Vietnes vai Satura ierobežoto piekļuvi.
10.3. Testēt, zondēt vai skenēt Vietnes ievainojamību
10.4. Lietot jebkādu ierīci, darbināt programmatūru vai citādi traucēt Vietnes pareizai darbībai.
10.5. Kopēt, novirzīt vai ekspluatēt Vietni vai jebkādu Saturu.
10.6. Veikt jebkādu darbību, kas ietekmē citu cilvēku vai sistēmu spēju izmantot Vietni. Tas ietver "pakalpojumatteices uzbrukumu" (DoS uzbrukumu) vai "izplatāmo pakalpojumatteices uzbrukumu" (DDoS uzbrukumu) pret šo Vietni.

SIA "FotoRobs" atbilstošos apstākļos un pēc SIA "FotoRobs" ieskatiem, bez brīdinājuma dzēsīs to kontu turētājus, kas pārkāpj Aizlieguma sarakstu, kas minēts augstāk.

Ja tiks reģistrēti vairāki pārkāpumi par Aizlieguma sarakstu no vienas tās pašas IP adreses, SIA "FotoRobs" atbilstošos apstākļos un pēc SIA "FotoRobs" ieskatiem, bloķēs IP adresi piekļūšanai Vietnei.

11. Saites

Mūsu Vietne www.fotorobs.lv var tikt saistīta ar citām interešu vietnēm. Tomēr SIA "FotoRobs" neuzņemas nekādu atbildību par trešo personu mājas lapām, kas pieejamas no www.fotorobs.lv, kvalitāti, saturu vai pieejamību.

12. Reģistrācijas dati

Lietojot Vietni, Jūs piekrītat:

12.1. Veidojot lietotāja kontu, par sevi sniegt precīzu informāciju.
12.2. Uzturēt un atjaunināt informāciju savā lietotāja kontā, lai tā būtu pareiza un atjaunināta.
12.3. Uzturēt savas paroles un identifikācijas datus drošībā
12.4. Par jebkādu neatļautu Jūsu konta izmantošanu vai citiem drošības pārkāpumiem nekavējoties informēt SIA "FotoRobs".
12.5. Pieņemt visu atbildību par jebkādām un visām darbībām, kas notiek Jūsu kontā.

13. Uzziņas

Visus pieprasījumus par lietošanas noteikumiem, licences līgumiem, autortiesībām/intelektuālā īpašuma tiesībām vai citas jautājumiem adresējiet šeit:

SIA "FotoRobs"
Krišjāņa Barona iela 79, Rīga, LV-1001, Latvija
vai
roberts@fotorobs.lv

14. Dažādi

Neskatoties uz mūsu centieniem, lai sniegtu precīzu informāciju, šī Vietne var saturēt tehniskas vai citas kļūdas, neprecizitātes vai drukas kļūdas.

Šī Vietne var iekļaut vēsturisku un kultūrvēsturisku saturu, kas var saturēt subjektus, kas atspoguļo sabiedrības attieksmi un apstākļus konkrētajā laikā un vietā, kas var likties nepiemērota vai aizskarošu citā kontekstā.

15. Atruna

Vietnes saturs un funkcionalitāte tiek nodrošināta ar to saprotot, ka SIA "FotoRobs" neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par šajā Vietnē ietverto materiālu un informācijas izmantošanu. Viss saturs un funkcionalitāte tiek nodrošināta "kā ir", bez jebkāda veida garantijas, tiešas vai netiešas, ieskaitot, bez ierobežojuma, piemērotības pārdošanai un konkrētam mērķim. SIA "FotoRobs" un tās trešās puses satura sniedzēji nekādā gadījumā nav atbildīgi par jebkādiem netiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai soda zaudējumiem vai negūto peļņu, ka ir vai nav paziņots par šādu zaudējumu iespējamību vai zaudējumiem neatkarīgi no teorijas par atbildību.

Fotobanka 'FotoRobs'

Latvijas fotobanka/mikrostoks ar plašu ilustratīvo attēlu klāstu.
Tikai profesionālu fotogrāfu labāko darbu kolekcijas.

Tālrunis: +371 29295025